TK-TRAILER

BV-400

-Båtlängd 4,7 meter
-Båtvikt 400kg

TK-TRAILER

BV-650

-Båtlängd 4,8 meter
-Båtvikt 650kg

TK-TRAILER

BV-750

-Båtlängd 5,3 meter
-Båtvikt 750kg

TK-TRAILER
BV-1000

-Båtlängd 5,6 meter
-Båtvikt 1000kg

 

TK-TRAILER

BV-1100

-Båtlängd 6 meter
-Båtvikt 1100kg

TK-TRAILER

BV-1250

-Båtlängd 6,1 meter
-Båtvikt 1250kg

TK-TRAILER

BV-1650

-Båtlängd 6,7 meter
-Båtvikt 1650kg

TK-TRAILER

BV-2000B

-Båtlängd 7,3 meter
-Båtvikt 2000kg

 

TK-TRAILER

BV-2700B

-Båtlängd 8 meter
-Båtvikt 2700kg

TK-TRAILER

BV-3000B

-Båtlängd 9 meter
-Båtvikt 3000kg

TK-TRAILER

BV-3500B

-Båtlängd 9,5 meter
-Båtvikt 3500kg

TK-TRAILER

BV-3500BL

-Båtlängd 11 meter
-Båtvikt 3500kg

 

TK-TRAILER

BV-4000B

-Båtlängd 9,5 meter
-Båtvikt 4000kg

TK-TRAILER

BV-4000BL

-Båtlängd 11 meter
-Båtvikt 4000kg

TK-TRAILER

BV-5000B

-Båtvikt 5000kg

TK-TRAILER

BV-6000B

-Båtvikt 6000kg